SMALL CHURCH

Pequeña iglesia

Basilica of Santa Maria di Saccargia in Sardinia
Basilica de Santa María de Saccargia en Cerdeña


                                    To learn more click here (in Spanish)